• :
  • :
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
EVNSPC hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022
Trong sự kiện Giờ Trái đất 2022 do Bộ Công Thương phát động, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã kêu gọi và triển khai đến toàn thể CBCNV tại ...
EVNSPC thực hiện tốt mục tiêu đảm bảo cấp điện và chống dịch hiệu quả
Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết: Năm 2021, miền Nam chịu ảnh ...