• :
  • :
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
EVNGENCO2: Tạo bứt phá từ cổ phần hóa
Sau hơn nửa năm chuyển sang mô hình doanh nghiệp cổ phần theo chủ trương của Chính phủ, đâu là những khó khăn, thách thức và cơ hội mở ra đối với ...