• :
  • :
Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa phối hợp với Sở NN&PTNT Thái Bình tổ chức lễ mít tinh Tuyên truyền về giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng chất thải nhựa trong ngành nông nghiệp.
 110 lượt xem