• :
  • :

Video chương trình

Kinh tế năng lượng

Giá nhiên liệu tăng, chi phí SX điện của nhiều nước và Việt Nam biến động thế nào?
Giá nhiên liệu tăng, chi phí SX điện của nhiều nước và Việt Nam biến động thế nào?

Giá khí đốt, giá điện ở châu Âu đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm qua. Còn ở Việt Nam, giá nhiên liệu đầu vào đã cao hơn rất nhiều so với thông số giá bình quân, đặc biệt là giá than.

Năng lượng & môi trường

Chính sách & Pháp luật

Ngày 20/9, Australia cho biết, sẽ tăng cường tài trợ cho các dự án Hydro để thúc đẩy sản lượng năng lượng sạch, vì nước này phải đối mặt với áp lực quốc tế trong việc đặt ra các mục tiêu giảm phát thải carbon đầy tham vọng hơn cho năm 2030.

Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% phí thẩm định cấp giấy phép xuất nhập khẩu chất phóng xạ và điều chỉnh một số quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực nguyên tử.

Thương hiệu

TVC Doanh nghiệp