• :
  • :

Video chương trình

Kinh tế năng lượng

Học tập kinh nghiệm của Thụy Điển về tăng nguồn năng lượng tái tạo
Học tập kinh nghiệm của Thụy Điển về tăng nguồn năng lượng tái tạo

Hệ thống điện của Thụy Điện có thiết kế tương tự Việt Nam nhưng vẫn đảm bảo vận hành ổn định trong điều kiện công suất điện gió trên bờ, điện gió ngoài khơi và điện mặt trời cao.

Năng lượng & môi trường

Chính sách & Pháp luật

UBND tỉnh Gia Lai vừa có kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương xem xét 135 dự án năng lượng tái tạo và lưới điện truyền tải. Đồng thời, đưa các dự án vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, xét đến năm 2050; tổng công suất hoạt động khoảng 15.566 MW.

Chính phủ vừa ban hành nghị định mới quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Công Thương trong lĩnh vực năng lượng bao gồm: điện, than, dầu khí, năng lượng mới, năng lượng tái tạo và các năng lượng khác; quản lý nhu cầu điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Thương hiệu

TVC Doanh nghiệp

 543 lượt xem